دونوع کلی حافظه وجود دارد

حافظه موقت یا RAM

حافظه دائمی یا ROM

حافظه موقت چیست

اگر ما یک انبار رو در نظر بگیریم مثلا انبار کالا
خود انبار کالا حافظه دائم ما هستش و راهرو که کالاها را از انبار خارج ووارد می کنیم حافظه موقت در نظر می گیریم. بزرگی حجم راهرو سرعت جابجایی ما را زیاد میکند. در مدارات الکترونیکی با قطع برق اطلاعات حافظه موقت پاک میشود در ایسیوهای خودرو گاها این حافظه رابط فلش نیز نامیده می شود.
بطور مثال RAM در ایسیوSSAT

حافظه RAM در ایسیو SSAT

حافظه موقت قابلیت برنامه ریزی ندارد و یک فضایی برای انتقال داده ها بین حافظه دائم و پردازشگر است

حافظه دائم

کلمه ROM مخفف عبارت  READ ONLY MEMORY است

مطالعه  معرفی 10 سریع ترین خودرو های جهان

ROM از نوع غیر فرار بوده و اطلاعات درون آنپس از قطع شدن جریان برق نیز باقی میماند.برای مثال وقتی کامپیوتر خاموش میشود داده های درون آن از بین نمیرود. و همچنین میتوان برای ذخیره داده ها به مدت طولانی از آن استفاده کرد.

انواع حافظه دائم که در ECU استفاده شده

1- فلش – FLASH

2- ایپرام – EPROM

برنامه فلش

 برنامه این حافظه عبارت است از :

• تمامی جداول سوخت رسانی از قبل جداول جرقه-جداول گشتاور-پاشش-….

• محدوده کد خطاها-DTC

• ایموبلایزر

• محدوده کالیبراسیون و شناسه نرم افزاری ایسیو

• …

برنامه ایپرام

• ناحیه ثبت کار کرد کیلومتر

• کد سوییچ یا همان کد حفاظتی ایموبلایزر

• ظاهر شدن کد خطای ثبت شده برای دیاگ

• زمان و ثبت تایمینگ روشن و خاموش شدن خودرو

• …