ایسیو بوش ME 7.9.7 به عنوان یکی از بهترین و پر استفاده ترین ایسیو های مورد استفاده در محصولات شرکت ایران خودرو و سایپا شناخته می شود. این ECU در اتومبیل های مختلف شرکت سایپا و زامیاد مورد استفاده قرار گرفته و یک مدل زیر مجموعه با نام 7.9.7.1 هم از این خانواده تولید می شود.

دامپ ایسیو بوش ME 7.9.7 و ME 7.9.7.1

ایسیو بوش ME 7.9.7 نکات کلیدی و جالب توجهی دارد که شامل موارد زیر می شود:

  • دارای دو کانکتور بوده که یکی از آنها خالی و دیگری 81 پایه دارد.
  • این ایسیو از نوع بنزین سوز است.
  • اطلاعات مربوط به کیلومتر داخل ایسیو ثبت می شود.
  • کد سوئیچ از داخل ECU قابل استخراج است.
دامپ ایسیو بوش ME 7.9.7 و ME 7.9.7.1

محصول کمپانی بوش در خودروهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

  • نیسان زامیاد مدل های 1388 تا 1391
  • سایپا پراید مدل های 1390 و 1391

نسخه No Flash این محصول در خودروهای چینی مختلف از جمله مدل های زیر به کار رفته است:

  • MVM 550
  • MVM 530
  • MVM X33
ایسیو 7.9.7 نسخه بدون فلش به دو روش OBD و JTAG قابلیت برنامه ریزی را دارد. در صورت استفاده از ECU بدون فلش به جای نمونه دارای فلش، اتومبیل روشن می شود، اما عقربه های دور موتور و آمپر آب در پشت آمپر کار نمی کنند.
دامپ ایسیو بوش ME 7.9.7 و ME 7.9.7.1
مطالعه  دامپ ایسیو Valeo J34