همایش پارامتر خوانی تخصصی و عیب یابی پیشرفته نگار خودرو

این همایش با حضور یکی از برجسته ترین اساتید دانشگاهی و فنی حرفه ای در دانشگاه صنعتی شریف در روز 11 اسفند سال 1401 برگزار شد. این رویداد از ساعت 8:30 صبح آغاز و تا ساعت 12 ظهر ادامه پیدا کرد. افراد شرکت کننده در این دوره، گواهینامه حضور در همایش آکادمی نگار خودرو را دریافت کردند. همایش پارامترخوانی تخصصی و عیب یابی پیشرفته به دلیل انعقاد همکاری مابین شرکت نگار خودرو و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شده و با استقبال قابل توجهی مواجه گردید.


نگاریمپ : نرم افزار پیشرفته با کاربری آسان

دوره های رایگان آکادمی نگار خودرو

ارتباط مستقیم با آکادمی نگار خودرو

مطالعه  جشنواره پاییزه آکادمی نگار خودرو با 20 درصد تخفیف