جدول  EGT

یکی از مهم ترین جداول برای کنترل سوخت یا به طور دقیق تر کنترل نسبت سوخت به هوا (AFR)، جدول لامبدا برای نگه داری از قطعات (lambda for component protection) است که تابعی از پارامترهای جدول EGT یا دمای گاز های خروجی به شمار می رود.

پارامترهای جدول دمای گازهای خروجی (EGT) چیست؟

یکی از عواملی که سبب افزایش طول عمر قطعات موتور و کنترل میزان آلایندگی می شود، دمای محفظه احتراق است. کمپانی های تولید کننده ایسیو همواره تلاش می کنند تا دمای محفظه احتراق را در شرایط مختلف کاری ثابت نگه دارند. دمای محفظه احتراق تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر دمای گاز های حاصل از احتراق است.

جدول EGT (دمای گازهای خروجی)
جدول EGT (دمای گازهای خروجی)

جدول EGT یا دمای گاز های خروجی چیست؟

به هنگام کالیبراسیون موتور، به کمک مدل های ریاضی برای دمای گازهای خروجی در ایسیو جدولی تعریف می شود. به کمک جدول EGT یا دمای گازهای خروجی، ایسیو از دمای گازها اطلاعاتی در دست خواهد داشت. ایسیو با کمک این جدول و جداول دیگر مقدار نسبت سوخت به هوا را کنترل می کند. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده، محور عمودی نشان دهنده دور موتور بر حسب RPM بوده و محور افقی مقدار درصد پر شدن سیلندرها از هوا را نشان می دهد. به این ترتیب مقادیر خروجی جدول از دمای بر پایه مدل سازیِ گازهای خروجی حاصل از احتراق تشکیل شده است.

مطالعه  معرفی بهترین خودرو هاچبک جهان

برای مثال اگر حد نهایی دمای بحرانی محفظه احتراق 900 درجه سانتیگراد تعیین شود، ایسیو با کمک این جدول تا زمانی که دمای گازهای خروجی پایینتر از مقدار بحرانی قرار گیرد، از جدولِ نسبت سوخت به هوا برای مدیریت موتور استفاده می کند. در صورتی که دمای گازهای خروجی از حد تعیین شده فراتر رود، ایسیو باید با غنی کردن مخلوط سوخت و هوا، دمای گازهای خروجی را کاهش دهد.

جدول EGT (دمای گازهای خروجی)
جدول EGT (دمای گازهای خروجی)

لامبدا برای محافظت از قطعات (lambda for component protection):

جدول لامبدا برای محافظت از قطعات به نسبت سوخت به هوا برای محافظت از کاتالیست، منیفولد دود، توربوشارژ و … اشاره دارد. محور عمودی این جدولِ دور موتور بر حسب RPM و محور افقی آن درصد پر شدگی سیلندر از هوا است. خروجی این جدول، مقادیر لامبدا برای محافظت از قطعات خودرو است. برای اکثر موتورها، تولید کننده ها به منظور جلوگیری از خرابی ناشی ازدرجه حرارت بالا، با غنی سازی مخلوط سوخت و هوا، دمای گازهای خروجی را کاهش می دهند. وقتی اعداد در جدول، پایین تر از 1 قرار گیرد، یعنی مخلوط سوخت و هوا غنی تر از نسبت استوکیومتری است که در نتیجه‌ی آن دمای احتراق کاهش می یابد.

با ارسال سوخت بیشتر به سیلندر، سوخت محترق نشده در اثر تماس با دیواره‌ی سیلندر بخار می شود و به این ترتیب دما کاهش می یابد. غنی سازی مخلوط سوخت و هوا تنها زمانی صورت می گیرد که دمای مدل سازی شدهِ گاز های خروجی از آستانه دمای بحرانی تعیین شده بیشتر شود.