سنسور 118 درجه 206  که در بغل سر سیلندر سمت گیربکس نصب است در واقع یک نقش ایمنی و سوپاپ اطمینان را برای سرسیلندر بازی میکند. این سنسور با سنسور دمای آب رادیاتور از نظر الکتریکی موازی است اما با آب رادیاتور در تماس نیست و به سرسیلندر پیچ می شود. در داخل این عنصر دو پلیت وجود دارد که در حالت عادی باز هستند. با افزایش دمای موتور و متعاقب آن دمای سرسیلندر ، سنسور دمای آب به طور پیوسته جهت تنظیم سیستم انژکتور اطلاعات دما را به ECU ارسال میکند و در لحظه آستانه مربوطه فن را ابتدا در دور کند و با افزایش دما در دور تند به کار می اندازد اما اگر به هر دلیلی سنسور کار عادی خود را انجام ندهد نتیجه آن افزایش سریع دما به دلیل عدم کارکرد فن و سوختن واشر سرسیلندر در وهله اول می باشد.

برای ایجاد یک ایمنی بالاتر سنسور 118 درجه 206 نصب میشود و همچنان که از اسم آن مشخص است در دمای 118 درجه (  با تلورانس 2 درجه ) سرسیلندر (نه آب رادیاتور ،  چون با آب در تماس مستقیم نیست) دو پلیت آن مانند یک کلید به هم می جسبد. یک پلیبدنه بوده و پلیت دیگر توسط یک سیم به سر سنسور دمای آب و از آنجا به ECU انژکتور متصل است.

با بدنه شدن این سیم ، سنسور دمای آب دور زده شده ( BYPASS ) و ECU  بلافاصله دور تند فن ها را راه اندازی کرده و چراغ STOP را در پشت آمپر برای اخطار به راننده روشن می کند. اگر راننده در این شرایط اصرار به رانندگی نماید واشر سرسیلندر و سپس سرسیلندر سئخته و یا حداقل تاب بر می دارد .

مطالعه  سیستم فرمان الکتریکی خودرو EPS

نکته :

در خودروی پژو 206 استانداردی در سیستم فن قرار داده شده که پس از خاموش کردن خودرو ، فن کار نمیکند و تنها در یک صورت حاد آن هم زمانی که دمای موتور بیش از 112 درجه باشد حداکثر تا 6 دقیقه در دور کند برای خنک کردن موتور کار خواهد کرد. رسیدن به این حد آستانه در شرایطی که موتور و سیستم فن کار عادی خود را انجام می دهند بسیار بعید بوده مگر آنکه مشکل جدی وجود داشته باشد.

آشنایی با اثرات خرابی ظاهری سنسور 118 درجه در روی خودرو :

1_ تا زمانی که سنسور دمای آب کار خود را درست انجام می دهد (که تقریبا همیشه نیز همین طور است) ، سنسور 118 درجه بیکار بوده و حتی در آوردن آن موجب اختلالی در سیستم موتوری نخواهد شد.

2_ در برخی موارد نادر چسبیدن کنتاکت داخلی آن باعث می شود تا فن بی دلیل در زمان سرد بودن موتور کار کرده و چراغ STOP نیز روشن بماند.